ጋዜጣዊ መግለጫ፥ሰላምና ፍትህ ለኢትዮጵያ!

                                                   eth rise
                                                            ኢትዮጵያ ተነሺ አብሪ
                                                    ethiopiariseandshine.com
                                                   ethiopiariseandshine@gmail.com
                                                  001-301-909-3700(US), 09 04143933(A.A)
ኢትዮጵያ በዓለም ታሪክ ጉልህ ስፍራ ያላት ስልጣኔዋ የታወቀ አገር ናት። የዓለምን ታዋቂ ሃይማኖቶች ከአብዛኛው የዓለም አገሮች ቀድማ በመቀበል የፍቅር፥የመቻቻልና የአብሮ መኖር  ተምሳሌት ናት። የሙስሊምና የክርስቲያኑ ተከባብሮ ብሎም ተዋዶና ተረዳድቶ መኖር ሰፊ ጥናት ተካሂዶበት ለዓለም ሁሉ ሞዴል መሆን የሚችል የ21ኛው ክፍለ ዘመን ስልጡን አስተሳሰብ ምሳሌ ነው። በቅርቡ በተካሄደ ጥናት ከዓለም ሀገሮች ሁሉ ቀዳሚ የሃይማኖት ሀገር የሚል የክብር ደረጃ ተሰጥቶናል። 

የአስተዳደር ታሪካችን ብዙ ውጣ ውረድ የበዛበትና በከፍታና በዝቅታ ያለፈ ሲሆን በዚህ ሁሉ ግን ኢትዮጵያዊነት ገንኖ እና ሁሉን አሰባሳቢ ሆኖ ቆይቷል።

በቅርቡም በሀገራችን በተከሰተው ውጥረት ውስጥ ህዝብን እንደገና እያሰባሰበ ያለው ይህች ጥንታዊትና  የእግዚአብሔር ስም ጎልቶ በወጣባት ኢትዮጵያ በምትባል ሀገር ስር አንድ የመሆን ፍላጎት ነው።  
 በመንግስትና በህዝብ መካከል የሚታየው ግጭትና ውጥረት በአስቸኳይ መፍትሔ ካላገኘ አስከፊ ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ይህ ደግሞ ለዓለም የመቻቻል ምሳሌ የሆነችውን ሀገር የግጭትና የጥላቻ ማዕከል ከማድረጉም በላይ በህዝባችን ኤኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ህይወት ላይ ለዘመናት የማይሽር ጠባሳ ጥሎ ሊያልፍ ይችላል። ከውርደትና ጥላቻ በስተቀር ለልጆቻችንም የምናወርሰው ቅርጽ አይኖረንም። የዓለምም መሳለቂያ እንሆናለን።
ኢትዮጵያ ተነሺ አብሪ ይህ ሁኔታ እንዳይከሰትና ሀገራችን ለህዝቦችዋ ሰላምን፥ፍትህንና ልማትን የምታመጣ ለዓለም ምሳሌና ለልጆቻችንን መኩሪያ የምትሆን ሀገር እንድትሆን የሚሰራ አገልግሎት ነው።
በሀገሪቱም በየጊዜው በሚከሰቱት ግጭቶች ሰላምና ፍትህ እንዲጠበቅ ወቅታዊ መግለጫዎችን አውጥቷል።
በተለይም ላለፉት ሶስት ዓመታት በመንግስት፥በሀገር ቤትና በውጭ ተቃዋሚዎች መካከል የሰለጠነ ውይይትና ድርድር እንዲካሄድ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። በዚሁ መሰረት ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት በግለሰብ ደረጃ ተገናኘተው እንዲወያዩ መድረክ በማዘጋጀትና በማበረታታት የራሱን ሚና ተጫውቷል። በዚህም በጎና አበረታታች ውጤቶች ተገኝተዋል። ይህ ኦፊሴሊያዊ ያልሆነውን የግል ውይይት ወደ ኦፊሴሊያዊ የመንግስትና አሁን ባሉት ድርድሮች የማይካፈሉት ዋና ዋና ተፎካካሪ ፓርቲዎችም መካከል እንዲካሄድ ጥረታችንን አጠናክረን የቀጠልን ሲሆን በቅርቡም እንደሚሳካ እምነታችን የጸና ነው። ይህም ውይይትና ድርድር በሀገር ቤት ያሉትን ብቻ ሳይሆን በውጭም ተደራጅተው የሀገሬ ጉዳይ ያገባኛል የሚሉትን እንዲያካትት እያቀድን ነው። ለዚሁም እንዲረዳ ከኢትዮጵያ ኤምባሲ፥ከዲያስፖራ አክቲቪስቶችና ፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም ከስቴት ዲፓርትመንት ጋር ተነጋግረናል።
 ከሌሎችም የሰላምና የመግባባት ቡድኖች ጋር የመስራት ፍላጎት ያለን ሲሆን ከአንዳንዶቹም ጋር እየተነጋገርን ነው።
ሰላምና ፍትህ የተያያዙ ነገሮች ናቸው።አንዱ ያለ አንዱ አይሄድም። አንዳንዶች ሰላም ሰላም ይላሉ፥ ፍትህን ግን ችላ ይላሉ። ሌሎች ደግሞ ፍትህ  ፍትህ ይላሉ፥ ሰላምን ግን ችላ ይላሉ። ስለሆነም ሁለቱም እንደሚያስፈልጉ አምነን ጠንክረን እንስራ። ፈረንጆች Piece not Pieces, Justice Not Just Us! ይላሉ። ስለሆነም ሰላምን እንጂ ክፍፍልን አንሻም፤ ፍትህን እንጂ እኛ ብቻ የሚሉትን አንሻም።
እግዚአብሔር ሀገራችንን ይባርክ።
ኢትዮጵያ ተነሺ አብሪ
ሬቨረንድ ዳንኤል ጣሰው
መስራችና ዳይሬክተር
 
ኢትዮጵያ ተነሺ አብሪ መቀመጫው በዋሽንግተን ዲሲ ሲሆን በኢትዮጵያ የሰላምና ፍትህ አጀንዳ ካላቸው የሃይማኖት ተቋማት፥የግጭት አፈታት ምሁራን፥ የሀገር ሽምግሌና ታዋቂ ሰዎች ጋር በመመካከር የሚሰራ ከመሆኑም በላይ ከመንግስትና ከተቃዋሚ አመራሮችም ጋር በቅርርብ ይሰራል።  ከዓለም አቀፉ ኮምዩኒቲም ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ይወያያል።
DPM Opp
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s